Klachtenprocedure

Bent u cliënt en heeft u een klacht over het handelen, nalaten of de bejegening rondom uw bewindvoering en/of het mentorschap?

Dien de klacht als eerste in bij mentor Jannet of bewindvoerder Leander. Dat mag per brief, mail, telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek. Kijk op de contactpagina voor de juiste contactgegevens.

Bent u toch ontevreden over de uitkomst? Dan mag de klacht schriftelijk worden ingediend bij VeWeVe. U mag de brief digitaal versturen aan secretaris-klachtencommissie@veweve.nl of verzenden per post naar:

Secretaris klachtencommissie VeWeVe
Postbus 42
7600 AA Almelo

U wordt vervolgens uitgenodigd voor een hoorzitting waar u uw klacht verder kunt toelichten.

Kijk voor meer informatie op https://www.veweve.nl/klachtenregeling/