Compas mentorschap

De zorg wordt steeds complexer en brengt lastige en emotionele dilemma’s met zich mee.

Mentor Jannet te West brengt rust, stabiliteit en duidelijkheid. Ze helpt bij het nemen van complexe medische besluiten en staat familie en vrienden met zorginhoudelijke expertise bij.

Dit kan onder andere aan de orde zijn bij kwetsbare ouderen die bijvoorbeeld lijden aan dementie of mensen met een  verstandelijke beperking.

Door haar werkwijze worden alle betrokkenen in de sociale omgeving in staat gesteld om een bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de kwaliteit van leven van hun dierbare.

Jannet brengt rust, stabiliteit en duidelijkheid.
Mentor Jannet

Wilt u beslisondersteuning bij complexe medische besluiten? Of deskundige begeleiding bij het samenstellen van uw zorgarrangement op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling?

Neem gerust contact op met Jannet te West op 06 – 24 47 35 98 of jannet@compasmentor.nl.