Over ons

Mentor Jannet te West en bewindvoerder Leander Reulink zetten zich samen in om complexe besluiten over zorg en financiën hanteerbaar te maken voor (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, jong(volwassenen) en kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld Alzheimer, Parkinson of een ander ziektebeeld dat het besluitvormingsproces bemoeilijkt.

Als duo ondersteunt Compas bewindvoering & mentorschap u op een persoonlijke manier vanuit het eigen vakgebied.

Of het nu gaat om de zorginhoudelijke coördinatie van een complex zorgarrangement, beslisondersteuning bij medische besluiten, budgetcoaching, bewindvoering of de voorbereiding van het afwikkelen van een nalatenschap: mentor Jannet te West en bewindvoerder Leander Reulink ondersteunen zowel individueel als gezamenlijk bij het nemen van pittige besluiten over gezondheid en financiën.

Bewindvoerder Leander

Bewindvoerder Leander zorgt met zijn jarenlange ervaring op het gebied van financiën op zodanige wijze voor overzicht en inzicht dat eenieder zo zelfredzaam mogelijk kan zijn. Een stabiele financiële situatie. Nu en in de toekomst. Dat is het doel.

Meer over bewindvoering
Mentor Jannet

Mentor Jannet ondersteunt met haar zorginhoudelijke expertise bij het nemen van weloverwogen besluiten over complexe vraagstukken op het gebied van (medische) zorg en behandeling. Altijd in samenspraak met u en uw naasten.

Meer over mentorschap